Privacywetgeving


HANEU Nederland B.V. neemt de bescherming van persoonlijke en bedrijfsgegevens serieus. Hier willen we u een overzicht geven van de verzamelde gegevens, uw rechten op deze gegevens en de mogelijkheden om deze rechten uit te oefenen.

Op de volgende plaatsen kunnen gegevens van u (de bezoeker) worden verzameld en/of doorgegeven:

• Logbestanden van de webserver
• Tool voor webanalyse (Google Analytics)
• contactformulier
• Voor het verzenden van advertenties in gedrukte vorm (catalogus, promoties)

1. logbestanden van de webserver

Als uw browsersoftware met onze server spreekt, worden de gegevens in de logbestanden van de gebruikte webserver ingevoerd. Deze gegevens worden aan de hand van uw IP-adres geïdentificeerd en op de webserver opgeslagen, waarbij de URL wordt opgevraagd, de string van uw gebruikersagent, de returncode van de webserver en de exacte datum en tijd van uw aanvraag. Deze logbestanden kunnen niemand identificeren. De logbestanden worden maximaal één maand bewaard en draaien na deze periode automatisch, zodat de gegevens maximaal één maand bestaan. Deze gegevens zijn een bijproduct van de werking van de software en worden niet afzonderlijk geëvalueerd.

2. web analyse tool (Google Analytics)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Omdat we echter gebruik maken van de optie IP-anonimisering, wordt uw IP-adres eerder door Google verkleind in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort.

In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te selecteren. Bovendien kunt u Google verhinderen de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) te verzamelen en deze gegevens door Google te laten verwerken door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder deze link beschikbaar is. Als alternatief voor de browser plugin kunt u hier klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op uw mobiele apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

De gegevens in Google Analytics worden 14 maanden lang opgeslagen en na afloop automatisch gewist.

3. contactformulier

Als u contact met ons opneemt via ons contactformulier, hebben we alleen een e-mailadres nodig als persoonlijke gegevens, zodat we u kunnen beantwoorden. Als u liever telefonisch gecontacteerd wilt worden, kunt u ons bij uw bericht ook een telefoonnummer geven. Optioneel kunt u ook de titel, voornaam, achternaam, bedrijf, straat, postcode, plaats, uw website, uw telefoon- en faxnummer invoeren.
Als u ons een dergelijk verzoek stuurt, wordt de inhoud ervan samen met de ingevoerde gegevens per e-mail verzonden naar ons centrale adres info@haneu.nl Van hieruit zullen onze medewerkers uw vraag beantwoorden en contact met u opnemen via e-mail of telefoon.
De ontvangen e-mail zal lang worden bewaard, zodat deze beschikbaar is voor controle binnen het wettelijk kader.

4. Reclame in gedrukte vorm en catalogus

Als klant van ons kunt u een catalogus ontvangen op het moment dat deze wordt gepubliceerd. Natuurlijk kunt u zich te allen tijde tegen de levering verzetten.
U hebt te allen tijde het recht om informatie op te vragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen, de verwijdering ervan en/of de verstrekking ervan. U kunt dit eenvoudig bestellen via het contactformulier of per e-mail.

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming bij HANEU Nederland:
HANEU Nederland B.V.

info@haneu.nl

024 648 6666

Onze webserver is beveiligd tegen toegang door onbevoegden van buitenaf volgens de huidige stand van de techniek.

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, is hij/zij niet verantwoordelijk voor de inhoud waarnaar wordt verwezen of gelinkt vanaf zijn pagina's - tenzij hij/zij volledig op de hoogte is van illegale inhoud en in staat zou zijn om de bezoekers van zijn site te verhinderen deze pagina's te bekijken.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal is uitdrukkelijk verboden. De operatoren van deze pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om in rechte op te treden in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld in de vorm van spammails.

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina's gebruik van zogenaamde cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen accepteert. [Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken].